Efter krisen

Hvad sker der, når vi begynder at komme tilbage til hverdagen, før krisen indtraf? Netop det spørgsmål, kan have mange forskellige svar og vil afhænge af krisens forløb, varighed, støtte fra omgivelserne og personlige mestringsstrategier. På samme måde som reaktioner i kriser er forskellige, er dette også gældende for krisens efterreaktioner. Men i mange tilfælde er det sådan, at vi oplever nye sider af os selv, eller at vi på anden vis oplever en form for selvudvikling.

 

En gradvis tilbagevenden

I kølvandet på en krise er det almindeligt at have tanker som ”bliver jeg mon nogensinde mig selv igen?” eller ”hvad hvis jeg ikke får det godt igen?”. Tanker og bekymringer om hvorvidt du kan vende tilbage til din hverdag igen, er en naturlig del af at have været igennem en krise.

Mange vil opleve, at det tager tid at bearbejde hændelsen – og måske længere tid end først antaget. Måske bliver du overrasket over at blive ramt af følelser eller tanker selv længe efter den umiddelbare situation, der udløste krisen. Andre kan opleve at komme i bedring – for derefter at opleve en forværring. Det kan derfor føles som at tage to skridt frem og et tilbage.

Husk derfor at give dig selv lov til at tage dig den tid, der er nødvendig, for at komme dig. Det kan også være nødvendigt at minde både dig selv og dine omgivelser om ikke at have de samme forventninger til fx præstationer, karriere og familieliv som før krisen.

Posttraumatisk vækst

Historisk set har den psykologiske forskning hovedsageligt været beskæftiget med de negative udfald af at være i krise. Men nyere psykologisk forskning har i stigende grad også været fokuseret på, hvilke positive bivirkninger, der kan være forbundet med kriser.

Dette fænomen kaldes posttraumatisk vækst. Det fokuserer på at undersøge, hvordan personer, som fx udsættes for traumatiserende oplevelser, efterfølgende giver udtryk for, at hændelsen også har medvirket til positive forandringer i deres liv. Studier har fx vist, at tidligere brystkræftramte kvinder rapporterer om åndelig forandring og ændret livssyn. Ligeså har andre studier undersøgt hvordan traumeofre oplever øget nærhed til andre relationer, ændret livsfilosofi og en ny forståelse af dem selv.

Måske oplever du efter tid, at krisen, på trods af at have haft stor indflydelse på dit liv, også kan have medført positive ændringer i dit liv. Måske føler du, at du er blevet mere bevidst omkring dine grænser, er kommer bedre i kontakt med dine følelser eller noget helt tredje. Dette kan for mange være en trøst eller en meningsfuld måde at kunne reflektere over, hvordan kriser kan medvirke til positiv forandring.

 

Når krisen ikke vil slippe sit tag

For nogen mennesker kan krisen blive til hvad der kan føles som en uendelig kamp for at få det bedre. Nogen oplever måske at tilstanden udvikler sig til en mere permanent tilstand, hvor angst eller tristhed bliver dominerende følelser i hverdagen.

Hvis du efter en måned fortsat oplever, at krisen påvirker dit daglige funktionsniveau markant, bør du opsøge hjælp til at håndtere dine udfordringer. Hvis du fx oplever at du ikke kan passe dit arbejde, være en del af familielivet eller deltage i almindelige hverdagsaktiviteter, kan det være kroppens måde at fortælle dig på, at der er noget galt

ring-chat-skriv.dk

Har du brug for hjælp, kan du altid kontakte vores rådgivning. Det er gratis og anonymt.