Kriser hos børn

At være vidne til et barn, der enten selv er i krise eller påvirkes af andres kriser, kan være en stor udfordring som pårørende. Særligt forældrene til barnet kan føle sig handlingslammede eller på usikre på, hvad den bedste tilgang til barnet er. Det kan være forbundet med stor afmagt, fordi den voksne føler en stor forpligtelse eller ansvar til at hjælpe det kriseramte barn.

 

Børn reagerer også i kriser. Ligesom voksne, reagerer børn forskelligt i kriser. Børn er forskellige i deres personlighed og temperament og har derfor af forskellige strategier i kriser. Det er derfor helt naturligt, hvis søskende i familien har vidt forskellige reaktionsmåder i den samme situation.

 

Det er en udpræget myte, at børn skal beskyttes, og at det dermed er bedst ikke at tale om hændelsen med barnet. Børn har – på samme måde som voksne – brug for, at der tages hånd om dem i krisetider. Du kan som forælder eller anden voksen selv gøre meget for at imødekomme barnets behov. 

 

 

Find viden om børn som pårørende til forældre med psykisk sygdom her.

 

 

Her er fire anbefalinger til dig, som hjælper et barn i en krisetid:

 

1. Giv plads

Det er naturligt, at børn har en reaktion på det, som er sket, og at reaktionen kan fortsætte i tiden efter hændelsen. Derfor er det en forudsætning, at du som voksen er rummelig og tillader reaktionen. Det er naturligt, at børn i tiden efter hændelsen kan gå tilbage i deres udvikling og fx bliver bange for mørke, kun vil sove i forældrenes seng eller har mareridt. Ofte normaliserer adfærden sig over tid.

 

2. Vær ærlig

Børn har først og fremmest brug for at blive mødt med en åbenhed og gennemsigtighed omkring det, der er sket. Nogle frygter at komme til at skræmme barnet og vælger derfor at udsætte eller at lave om på fortællingen om det, der er sket. Børn er dygtige til at fornemme, hvad der foregår omkring dem og er ofte bedre til at blive konfronteret med sandheden end voksne er. Du kan som forælder vurdere om netop dit barn har brug for alle detaljer om hændelsen, eller om der er en særlig god måde at tale med barnet om det, der er sket.

 

3. Forklar

Børn er i sagens natur nysgerrige og søger forklaringer på mange ting i livet. Det er derfor vigtigt at inddrage barnet i krisetider og give svar på barnets spørgsmål. Ved at undlade at give barnet forklaringer kan barnet skabe sine egne fantasier eller vende reaktionen indad, hvilket kan vanskeliggøre forløbet. Det er også vigtigt, at du som voksen tilpasser dine forklaringer til barnets aldersniveau, og taler i et alderssvarende sprog.

 

4. Få hjælp, hvis du selv er i krise

Hvis du selv er ude af stand til at håndtere dit barn, er det vigtigt, at du finder anden hjælp til dit barn. Hjælpen kan enten være i din omgangskreds eller via din egen læge. Kriser påvirker os alle – voksne som børn. Du skal derfor ikke skamme dig over, hvis du for en tid ikke kan være der for dit barn. Det vigtigste er, at I alle får den hjælp, I har brug for.

ring-chat-skriv.dk

Har du brug for hjælp, kan du altid kontakte vores rådgivning. Det er gratis og anonymt.