Krisereaktioner

Som mennesker er vi helt grundlæggende meget forskellige i kraft af vores personlighed, temperament og opvækstvilkår. Derudover har vi hver især i løbet af livet fundet individuelle strategier og løsninger på de problemer og udfordringer, vi møder på vores vej. Så når vi udsættes for en krise, reagerer og handler vi også meget forskelligt.

 

 

Mennesker, der udsættes for den samme traumatiske begivenhed, kan altså have vidt forskellige reaktionsmønstre og påvirkes i forskellig grad. Derfor er der heller ikke noget unormalt i fraværet af en reaktion, når personer udsættes for en voldsom begivenhed. Ligesom det er almindeligt at have en intens reaktion på samme.

 

Nedenfor kan finde finde eksempler på almindelige fysiske og psykiske reaktioner i en krise

 

Fysiske reaktioner på en krise

 • Generelt ildebefindende, fx rystelser, feberlignende tilstand eller hjertebanken
 • Forstyrret søvnmønster, herunder både manglende søvn og øget behov for søvn
 • Ringe appetit, herunder kvalme og overspisning
 • Kropslig smerte, fx hovedpine og mavebesvær
 • Anspændthed og muskeltræthed
 • Påvirkning af sanser, fx lyde eller lugte, der ’sætter sig fast’

 

Psykiske reaktioner på krise

 • Chok
 • Gråd
 • Irritabilitet eller vredesudbrud
 • Uvirkelighedsfølelse
 • Mareridt eller flashbacks fra hændelsen
 • Tomhedsfornemmelse
 • Helt eller delvis mangel på en reaktion

Hvor længe varer en krise?

Det er ikke muligt at sætte en tidshorisont på, hvor længe en krise varer. Det vil være helt forskelligt fra person til person og afhænge af, hvad der har udløst krisen. Men det er naturligt, at den kriseramte gradvist får en anderledes adfærd som tiden går og i takt med de indsatser, der iværksættes for den kriseramte.


En god tommelfingerregel, hvis du har udtalte reaktioner, der påvirker dig så meget, at det går ud over dit funktionsniveau – er, at du bør søge rådgivning og evt. hjælp hos egen læge, hvis de varer over 30 dage under en krise.