Samfundstendenser i en krisetid

Kriser er en naturlig del af livet. De fleste mennesker oplever i løbet af deres liv forskellige kriser – både personlige kriser og samfundskriser. Personlige kriser kan fx være tabet af en nærtstående person, en ulykke eller skilsmisse, mens samfundskriser kan opstå på baggrund af fx terrorangreb, økonomisk nedgang eller sygdomsepidemier.


Måden vi reagerer på under kriser, er forskellig fra person til person og afhænger af vores individuelle livssituation og personlighed. Alligevel kan man tale om, at der i en samfundskrise kan være tendenser, som synes at gælde for en stor del af landets befolkning – både med hensyn til vores adfærd og vores mentale sundhed.


Eksempelvis ved man, at voldsomme udefrakommende begivenheder kan få store konsekvenser for menneskers psykiske helbred, også selvom man ikke bliver personligt ramt. Dansk forskning har vist, at terrorangrebene i USA den 11. september 2001 blev fulgt af en stigning på 16 % i antallet af nye tilfælde af traume- og stressfremkaldte angsttilstande i Danmark i forlængelse af begivenheden.


Vi kan se et lignende eksempel på, hvordan kriser kan påvirke befolkningen i coronaepidemien. I foråret 2020 blev Danmark sammen med stort set hele verden ramt af en pandemi kaldet COVID-19. Sygdommens udvikling i Danmark har medført, at store dele af landet er blevet lukket ned – heriblandt skoler, arbejdspladser og dagtilbud. I et nyt forskningsprojekt fra Københavns Universitet angav 4 ud af 10 danskere, at de betragtede coronaepidemien som dén største trussel mod Danmark i deres levetid.


Det er med andre ord almindeligt, at vi i kriseperioder oplever at have flere bekymringer end normalt, og at vores tanker og opmærksomhed bliver rettet mod den aktuelle krise. Desuden tyder det på, at flere personer kan opleve symptomer på psykiske lidelser i en krisesituation.


Læs artiklen: “4 ud af 10 danskere ser coronaepidemien som den største trussel i deres levetid”


Læs “Hvad er en krise”