Til dig der er psykisk sårbar

At være i krise er for de fleste mennesker en ubehagelig og voldsom oplevelse. Men for nogle mennesker kan krisen være en særligt udfordrende tid, fx hvis du i forvejen har eller har haft en psykisk sygdom. I en krisesituation kan det føles som et hårdt tilbageslag i din sygdomsproces.

 

Personer med psykisk sygdom og sårbarhed er en særligt udsat gruppe i krisesituationer. Nogle oplever, at deres sygdomstegn forværres eller vender tilbage. Personer med angst kan eksempelvis opleve en eskalering i bekymringstanker og kropslige symptomer, såsom svimmelhed, hjertebanken og kvalme. Andre oplever, at angst udvikler sig til nye angstformer, der ellers ikke tidligere har været en udfordring. Fx kan en kriseramt person med socialfobi pludselig opleve at få angst for andre ting, fx bekymringer om helbred, eller personen kan udvikle angst for dyr eller transportmidler.

 

Under coronaepidemien har Psykiatrifondens rådgivning haft en betydelig stigning i henvendelser fra mennesker med psykiske lidelser, som er påvirket af situationen. De fortæller bl.a. om en forværring af deres angstsymptomer, og mange føler sig ensomme og isolerede.

 

 

Her er fire gode råd til dig, som er psykisk sårbar i en krisetid

 

1. Opsøg hjælp

Undgå at isolere dig derhjemme, og sørg for at holde tæt kontakt til familie og venner. Nogle personer i krise har en tendens til at isolere sig eller undlader at inddrage deres omgangskreds i, hvordan de har det. Isolation kan forværre din tilstand og derfor er det vigtigt, at du ikke er alene.

 

2. Vær god ved dig selv

Når vi er i krise, er vi ofte tilbøjelige til at være selvkritiske og have et negativt syn på os selv, og det kan være svært at bryde ud af en negativ spiral. Du kan derfor med fordel fokusere på at lave aktiviteter, som du holder af. Se film, gå en tur, mal, bag en kage eller ring til en god ven.

 

3. Giv dine følelser plads

Giv dine følelser plads. For nogle kan det være udfordrende at give følelserne plads, fordi man mest af alt ønsker at glemme eller fortrænge det, som er sket eller står på lige nu. Tal højt om dine følelser og det, du har oplevet – når du er klar til det. Mange oplever, at det at italesætte sine følelser kan være med til at bearbejde krisen.

 

4. Fat mod og tro på dig selv

Som psykisk sårbar, har du ofte været igennem mange udfordringer i dit liv allerede. Mind dig selv på alt det, du allerede har mestret og find en ro i, at du om en uge eller måned kan have det helt anderledes, end du har det lige nu.

ring-chat-skriv.dk

Har du brug for hjælp, kan du altid kontakte vores rådgivning. Det er gratis og anonymt.